EGIB

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Krystyna Zielińska posiada nieograniczony i nieodpłatny dostęp do elektronicznej bazy ewidencji gruntów i budynków w Grodzisku Mazowieckim