EKW

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Krystyna Zielińska korzysta z systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych.