EPUAP

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Krystyna Zielińska korzysta z przesyłania i pozyskiwania informacji za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ePUAP.