OGNIVO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Krystyna Zielińska korzysta z systemu elektronicznego poszukiwania rachunków bankowych osób obowiązanych OGNIVO.